ΠΙΚ ΝΙΚ

missed you gif.gif

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας του PIK NIK Urban Festival 2019

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2019

Visual identity for PIK NIK Urban Festival 2019

Thessaloniki, September 2019