ΚΙΝΟΥΜΕ studio χορού

Σχεδιασμός έντυπου υλικού για το ΚΙΝΟΥΜΕ studio χορού, Θεσσαλονίκη 2020.

Printed matter design for KINOYME dance studio, Thessaloniki 2020.

SCHEDULE.jpg
KINOYME MURAL 2.jpg
KINOYME MURAL 1.jpg