press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Istanbul Community Market

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός - 2015

 

O λαξευμένος όγκος και τα φθινοπωρινά φύλλα

 

Ο όγκος, που εδράζεται στο έδαφος, λαξεύεται

για να σχηματισθούν οι κοιλότητες που θα υποδεχτούν τις χρήσεις, όπως ο χώρος της αγοράς,

το καφέ, οι χώροι κίνησης, η διοίκηση και το αίθριο.

Παράλληλα, τρία στέγαστρα, "πεσμένα ως 

φθινοπωρινά φύλλα" πάνω στον όγκο του ισογείου, φιλοξενούν τον κοινοτικό χώρο εργαστηρίων, τον εκθεσιακό χώρο και τον χώρο δραστηριοτήτων για παιδιά.

 

 

Architectural competition - 2015

 

The carved volume and the autumn leaves

 

The massive volume of the ground floor is carved meticulously to receive the uses, the main market gallery, the tea house, the corridors, the administrative space and the atrium.

On the contrary, on the upper floor three sheds fallen as “autumn leaves” host the community workshop areas, the gallery and an outdoor children’s activities space.