press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Cerebral Case

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός - 2016

Διακριθείσα συμμετοχή

COCOON Competition

​Greek Institute of Architects in New York [GIANY]

 

Η πρόταση μας αφορά σε ένα καταφύγιο-κουκούλι για το κεφάλι.

 

Τα κουκούλια αυτά βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στην πόλη και κρέμονται από τα δέντρα. Λειτουργούν ως καταφύγια για το μυαλό και τις σκέψεις κρατώντας έξω από αυτά τους περισπασμούς με τους οποίους ερχόμαστε αντιμέτωποι συνεχώς.

 

Τα κουκούλια είναι κεραμικά δοχεία, χειροποίητες κατασκευές, και αποτελούν μέρος του αστικού εξοπλισμού. Η προσομοίωση του τρόπου κατασκευής του κουκουλιού του μεταξοσκώληκα καθόρισε τη μορφή. Το κεφάλι "πλέκει" το δικό του κουκούλι μέσω των κινήσεων που είναι ικανό να πραγματοποιήσει. 

Παράλληλα το υπόλοιπο σώμα αφήνεται έξω από το κουκούλι σε ευάλωτη κατάσταση, χωρίς τον έλεγχο που προσφέρουν τα μάτια. Είναι μια άσκηση εμπιστοσύνης αλλά και σεβασμού ανάμεσα στο άτομο, που βρίσκεται σε  αυτή τη διαδικασία μεταμόρφωσης, και στην κοινωνία.

Ζώντας σε μία αδιαμφισβήτητα "κεφαλοκεντρική" αστική κουλτούρα, εστιάζουμε στην παροχή καταφυγίου στο μυαλό, που αντιπροσωπεύει τη λογική ερμηνεία του κόσμου, ενώ παράλληλα αφήνουμε το "ακέφαλο" σώμα, με τους απροπόνητους αισθητήρες, να διαχειριστούν τα ερεθίσματα γύρω τους.

Architectural competition - 2016

Winning proposal

COCOON Competition

Greek Institute of Architects in New York [GIANY]

The project concerns the design of a “head cocoon”.

The “head cocoons” are scattered in the city and hang from the trees. They function as a shelter for mind and thoughts, a space that keeps distractions away and helps us reconnect to ourselves.

 

The “head” cocoon is a ceramic pot, product of craftsmanship, that acts as part of the urban equipment. The simulation of silkworm’s construction procedure defined the form. The head “weaves” its own cocoon based on its movements.

 

The rest of the body remains exposed to the urban life and vulnerable without the control that our eyes provide. It is a mutual exercise of trust and respect between the person in this transformative procedure and the society.

 

Living into an undoubtedly “head-centered” urban culture, we focus on providing shelter to the mind, which stands for the logical interpretation of the world while, at the same time, we let our “headless” body, full of non-practised sensory receptors, free to manage the diverse incentives around us.