Ακυβέρνητες Πολιτείες

Σχεδιασμός λογότυπου για τις Ακυβέρνητες Πολιτείες,  Συνεργατικό βιβλιοπωλείο, καφέ & εκδόσεις. Θεσσαλονίκη 2016.

 

Logo design for cooperative bookstore, café & publications. Thessaloniki 2016.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom